PDF Design & Layout

مقالات پذیرفته شده (Accepted) توسط هیأت تحریریه و مدیر تولید، به واحد طراحی ارسال گردیده وهر مقاله به کمک نرم افزارهای صفحه آرایی، با فرمی ثابت طراحی و اجرا می شود.طراحی و بازنویسی مجدد نمودارها و اشکال تخصصی مقالات، قدم اساسی در راستای افزایش احتمال نمایه سازی مجله و نشر مجلات با کیفیت است.

 

لازم به ذکر است که شیوه چینش مقالات، طراحی جلد، تصاویر، صفحات، تیترها و ... بر اساس استانداردهای ارایه شده در AMA Manual of Style انجام شده و تیم طراحی کوثر نیز همانند تمامی واحدهای دیگر این مجموعه از این استانداردها با جدیت تبعیت می کند.

 

 برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

businessmanager@kowsarpub.com

  و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.

 

برای دریافت بروشور و اطلاعات بیشتر کلیک کنید