Annual Support

- پشتیبانی سامانه و سایت مجله شامل پاسخگویی آنلاین به رابط یا سردبیر مجله در زمینه سایت میباشد.

 

- پشتیبانی کامل برای نویسندگان و داوران مجلات مستلزم تخصیص مدیرتولید به مجلات است و در حیطه پشتیبانی سالیانه قرار نمیگیرد.

 

- پشتیبانی وب­سایت برای شش ماه اول پس از راه­ اندازی وب­سایت رایگان است. در ادامه برای هر سال پشتیبانی معادل 20 درصد قیمت روز نرم افزار هزینه پشتیبانی اخذ میگردد.

 

 

برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

[email protected]

  و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.