Consulting for Indexing in Other Indexing Sources

پس از انتشار اولین شماره های مجله، مراحل نمایه سازی در بانکهای اطلاعاتی و نمایه سازهایی نظیر :

 

Scopus-Embas-CINAHL-WHO-EMRO Index Medicus-Index Copernicus

CABI-High-Wire press-SID-Iran Medex-Magiran
 

توسط تیم متخصص نمایه سازی کوثر به مجلات متقاضی ارایه میشود. هریک از نمایه سازهای فوق الزامات خاص خود را دارند که برای ارسال مجلات جهت نمایه سازی لازم است این موارد بررسی و در جلسات مشاوره نمایه سازی به اطلاع تیم علمی مجله برسد. انتشارات کوثر خدمات فنی و مشاوره ای لازم برای نمایه سازی در این نمایه سازها را برای مجلات فراهم کرده است.

 

 

 خلاصه ای از الزامات نمایه­ سازها به شرح زیر است:

 

روش نمایه سازی

نمایه ساز

 ارسال فایل های پی دی اف و ورد روی سی دی IranMedex و Magiran
ارسال نسخه چاپی، و تکمیل فرآیند از طریق وبسایت این مراکز SID و ISC
ارسال نسخه ایکس ام ال از حداقل 50 مقاله PubMed Central
ارسال سه نسخه چاپی متوالی و قبولی در جلسه داوری که به زمان زیادی نیاز دارد Medline و ISI
رسیدن مقالات به حد نصاب 50 عدد، و درخواست برای نمایه سازی SCOPUS
ارسال نسخه چاپی، نامه درخواست و تکمیل فرآیند با ارسال مقالات روی سی دی WHO
ثبت مجله در وبسایت این پایگاه و قبولی در داوری Index Copernicus
ثبت مجله در وبسایت این پایگاه، پس از چاپ پنج مقاله DOAJ
رسیدن تعداد مقالات به حد نصاب، و عقد قرارداد رسمی با این پایگاه

EBSCO

 

برای دریافت بروشور نمایه سازی کلیک کنید

برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

[email protected]

و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.