Consulting on Increasing Journal's Impact Factor

با رعایت نظم در انتشار مقالات و رعایت استانداردهای علمی، می توان پس از چاپ شش شماره مجله مورد نظر را در ISI نمایه کرد. همچنین پس از نمایه شدن، ارایه راهکاری جهت افزایش ضریب نفوذ (Impact Factor) از اولویتهای آموزشی کوثر برای هیات تحریریه محسوب می گردد.

 

نقش DOI در ارتقای ضریب نفوذ

به کمک کد استاندارد DOI می توان، ضمن تجمیع ارجاعات، به مقدار واقعی ضریب نفوذ دست یافت. طبق آمار، وجود DOI حداقل %30 موجب ارتقای ضریب نفوذ می شود.انتشارات کوثر مفتخر است با ارائه کلیه زیرساخت ها و استانداردهای لازم، درصد موفقیت نمایه سازی در این بانک را افزایش دهد.

 

این انتشارات با ارائه گزارش های مکتوب شش ماهه و با کمک متخصصین علم سنجی به طور تضمینی مجله را از ضریب نفوذ آینده آگاه می سازد تا پس از ارائه درخواست بررسی در ISI، شانس موفقیت مجله قطعی باشد.

 

ایجاد کنسرسیوم داوران مشترک، ارایه راهکارهای داوری و انجام داوری به شیوه متحد بر اساس الگوی مناسب داوری، موجب استحکام و همگرایی مجلات می شود. انتشارات کوثر، با برخورداری از سیستم نرم افزاری یکپارچه، ارتباطی منسجم میان داوران برقرار کرده است.

 

 

برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

[email protected]

  و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.