Consulting on ISI Indexing

بررسی و آنالیز مجله و ارایه راهکارهای مکتوب و برنامه ریزی برای نمایه شدن در ISI از خدمات مشاوره ای این انتشارات میباشد. هزینه این سرویس بصورت مشاوره ساعتی در نظر گرفته میشود.

 

انتشارات کوثر ماحصل تجربیات چندساله خود را در نمایه سازی آی اس آی در قالب کارگاههای آموزشی برای نشریات و دانشگاهها ارئه مینماید.

 

برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

[email protected]

و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.