Full Text HTML

با کمک این سرویس امکان نمایش متن کامل مقالات در قالب html برای مجله فراهم میگردد. نمایش مقالات به این شیوه احتمال دیده شدن (visibility) مقالات در موتورهای جستجو را افزایش میدهد و گامی موثر در جذب ارجاعات بیشتر است.

این سرویس برروی سایت مجله قرار دارد و پس از درخواست و پرداخت هزینه مربوطه توسط مجله، فعال می شود.

 

انتشارات کوثر ماحصل تجربیات چندساله خود را در نمایه سازی PubMed Central در قالب کارگاههای آموزشی برای نشریات و دانشگاهها ارئه مینماید. برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

[email protected]

  و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.