Reference Editing

بررسی صحت منابع مقالات (Reference validation) و معتبرسازی به کمک کدهای DOI هر منبع و یا لینک پابمد مقالات توسط متخصص مجرب و برای تک تک رفرنسهای مقالات انجام میگیرد. بازنویسی منابع با استفاده از نرم افزار Endnote و شیوه معادل Vancouver Style انجام میشود.

 

برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

[email protected]

  و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.