Style Editing

مقالات پذیرفته شده توسط پرسنل متخصص و با توجه به فرمتهای استاندارد مجله که مورد تایید نمایه سازهای معتبر میباشند ویرایش میشوند.

هزینه این سرویس بر اساس تعداد کلمه میباشد.

 

 برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

[email protected]

  و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.

 

جهت دریافت بروشور کلیک کنید